Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy prowadzi postępowanie na dostawę i przesył energii elektrycznej do budynków Biblioteki Publicznej im.Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany w
Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b74884c8-95d1-11ed-b4ea-f64d350121d2

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st Warszawy w roku 2023.