Biblioteka posiada osobowość prawną, działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)

• Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku późn. zm.)

• Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 roku z późn. zm)

• Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury   prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

• Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255 poz. 2561)

• Statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany otrzymała nazwę na podstawie Uchwały nr 461/IX/97 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dn. 19 kwietnia 1997 r. oraz Uchwały nr XLV/1111/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2005 roku.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.