STATUT BIBLIOTEKI

 

jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę m.st. Warszawy a zatwierdzony przez Urząd Dzielnicy Bielany, który także zabezpiecza budżet biblioteki.

 

 Statut Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy