O nas

jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę m.st. Warszawy a zatwierdzony przez Urząd Dzielnicy Bielany, który także zabezpiecza budżet biblioteki.

Biblioteka poza gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów prowadzi szeroką działalność kulturalną. Organizowane są spotkania, wieczory autorskie, odczyty, lekcje biblioteczne, teatrzyki i zajęcia dla dzieci. Informacje o aktualnych wydarzeniach znajdują się w działach:
Nasze propozycje
Zajęcia Biblioteczne - dla dzieci - dla młodzieży i dorosłych

 

Zbiory

Księgozbiór biblioteki udostępniany jest bezpłatnie. Z jej zasobów może korzystać każdy zamledowany w Warszawie, a pozostałe osoby po wpłaceniu kaucji. Kaucja pobierana jest także za wypożyczanie książek naukowych. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

Biblioteka bielańska posiada 414 266 książek naukowych, popularnonaukowych i literatury pięknej uzupełnianych co miesiąc nowościami wydawniczymi. Zbiory udostępniane są w czytelniach i wypożyczane do domu. Biblioteka posiada także 7 704 pozycji tzw. zbiorów specjalnych - kaset magnetofonowych z nagraniami literatury pięknej oraz video z adaptacjami filmowymi lektur szkolnych oraz filmami dla dzieci.

Prenumerujemy ok. 100 tytułów czasopism - dzienniki, tygodniki, miesięczniki, Dzienniki Ustaw, Monitory.

 

Dział Animacji Kultury

Czytaj więcej w zakładce Dział Animacji Kultury

 

Historia

Czytaj więcej w zakładce Historia