Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14: DLA DZIECI

B02

zaprasza: 

 na zajęcia edukacyjno-plastyczne:

- we wtorki, godzina 11.00 grupa wiekowa 2-3 lata /Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona (osobiście lub telefonicznie)

- w czwartki, godzina 16.30 grupa wiekowa 4-6 lata /Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona (osobiście lub telefonicznie)

- w piątki, godzina 17.00 grupa wiekowa "wiek szkolny" /Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona (osobiście lub telefonicznie)

Zajęcia edukacyjno-plastyczne mają na celu aktywizowanie umiejętności werbalnych oraz motorycznych dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, spontaniczności, uczą pracy w grupie.  Podzielone są na dwie części: edukacyjną oraz plastyczną. Podczas pierwszej części zajęć prowadzone są zabawy i konkursy. Druga część to zajęcia plastyczne, które mają na celu zapoznanie dzieci z różnymi technikami. Rodzaj aktywności oraz proponowane zagadnienia, a także sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku odbiorców.

W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Biblioteką Nr 14   22 669 69 52